Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ за 2021 г.
на Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Област,
Име, презиме, фамилия,
директор РЦПППО
встъпителна
и
по т.4
ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Благоевград,
Десислава Любенова Радкова
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Бургас,
Антоанета Кирилова Стоянова
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Варна,
Марияна Георгиева Пантелеева
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Велико Търново,
Донка Иванова Дончева
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Видин,
Ася Петрова Иванова
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Враца,
Галина Иванова Статкова
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Габрово, Росица
Иванова Чернева-Тодорова
встъпителна 2022 г.
Добрич, Валентина
Георгиева Стоянова-Георгиева
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Кърджали,
Мариана Димитрова Георгиева
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Кюстендил,
Мирослав Мирчев Анев
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ловеч,
Моника Тодорова Дончева
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Монтана,
Диана Любенова Божинова
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Пазарджик,
Гергана Димитрова Колчакова
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Перник,
Йорданка Велинова Георгиева
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Плевен,
Силвия Стоянова Николова
встъпителна 2022 г.
Пловдив,
Катя Стайкова Стоилова
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Разград,
Милена Стоянова Неделчева
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Русe,
Евгения Борисова Стоянова
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Силистра,
Недка Николова Русева
по т. 4
встъпителна
2022 г.
Сливен,
Юлия Иванова Стефанова
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Смолян,
Татяна Зефирова Бошнакова
встъпителна 2021 г. 2022 г.
София-област,
Клара Павлова Милошева
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Стара Загора,
Пламен Тенев Иванов
встъпителна 2022 г.
Търговище,
Христо Тотев Христов
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Хасково,
Светла Асенова Йотова
встъпителна 2022 г.
Шумен,
Антоанета Димитрова Тодоранова
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ямбол, Таня
Стоянова Дженкова-Трифонова
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop