РУО – Благоевград

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Регионалнo управлениe на образованието – Благоевград

Име, презиме, фамилия,
длъжност
встъпителна
и по т. 4
ежегодна
2021
ежегодна
2022
Анета Благоева Марянска,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Анета Богомилова Стоянова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Антоанета Николова Николова-
Раклеова, старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Василка Иванова Петрова,
старши експерт
встъпителна
Владимира Иванова
Караджова, старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Гергана Венциславова Драгоева,
главен счетоводител
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Екатерина Младенова Седмакова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ивайло Александров Златанов,
началник на РУО
встъпителна 2022 г.
Ивет Сашова Здравкова,
старши експерт
встъпителна 2022 г.
Йорданка Любимова Тренева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Катя Георгиева Иванова,
старши експерт
по т. 4
по т. 4
встъпителна
2021 г. 2022 г.
Красимира Христова Тодорова,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Любомир Станоев Станишев,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Людмила Николова Цикловска,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Марина Стефанова Войнова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Методи Иванов Попов,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Пепа Петрова Николова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Славка Найденова Манова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Цветана Георгеива Атанасова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Юлиана Борисова Христова,
старши експер
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop