РУО – Габрово

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Регионалнo управлениe на образованието – Габрово

Име, презиме, фамилия,
длъжност

встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Деян Христов Дойнов,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Даниела Стефанова Халачева,
старши експерт
встъпителна
Емилия Дянкова Ангелова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ивелина Райчева Ненова,
старши експерт
встъпителна
Катюша Георгиева Станчева,
старши експерт
встъпителна 2022 г.
Катя Иванова Димитрова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мариета Иванова Въткова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Милена Цонева Цонева,
главен счетоводител
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Силвана Данаилова Пенелска,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Снежана Христова Блажева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Таня Христова Горанова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Юлия Николова Влаева,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop