РУО – Кърджали

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ/по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК

Регионалнo управлениe на образованието – Кърджали

Име, презиме, фамилия,
длъжност

встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Албена Албенова Хорочева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ангелина Йорданова Костова,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Венета Миткова Добрева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Гроздан Делчев Колев,
старши експерт
2021 г. 2022 г.
Даниела Йорданова Апостолова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Демитра Николаева Мирянова,
началник на РУО
встъпителна 2022 г.
Демитра Николаева Мирянова,
началник на отдел
встъпителна 2021 г.
Елица Красимирова Панушева,
юрисконсулт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Емел Ахмедова Бабаева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Йоана Красимирова Ташева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Петя Гинева Господинова,
старши експерт
встъпителна
Петя Латунова Чобанова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Сийка Йорданова Иванова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Снежа Иванова Калитвенцова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Филип Каменов Бъчваров,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop