РУО – Кюстендил

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Регионалнo управлениe на образованието – Кюстендил

Име, презиме, фамилия,
длъжност

встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Аделина Симеонова Крушовска,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ален Иванов Асенов,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Анелия Иванова Стоянова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Галина Веселинова Аначкова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Гергана Викторова Паргова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Лалка Александрова Илиева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Любка Златкова Ковачева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Любчо Бориславов Гонев,
главен счетоводител
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мая Любомирова Стойчева-
Николова, старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Нина Иванова Стефанова,
началник отдел АПФСИО
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Павела Руменова Атанасова,
старши експерт
встъпителна
Радина Георгиева Атанасова,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Радостина Пламенова Иванова,
старши експерт

встъпителна

Румен Благоев Манов,
старши експерт

встъпителна

2022 г.
Силвия Найчова Тонева,
старши експерт

встъпителна

2021 г. 2022 г.

GoTop