РУО – Ловеч

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Регионалнo управлениe на образованието – Ловеч

Име, презиме, фамилия,
длъжност

встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Алина Русева Асенова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Биляна Иванова Тихова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Валентина Николова Георгиева,
експерт програми и проекти
встъпителна
Даниел Иванов Даков,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Даниела Димитрова Йотова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Иваничка Николова Буровска,
началник на РУО
2021 г. 2022 г.
Иваничка Николова Буровска,
началник на отдел
встъпителна 2021 г.
Мария Михайлова Тодорова,
главен счетоводител
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Минко Найденов Христов,
старши експерт
2021 г. 2022 г.
Младен Детелинов Додев,
старши експерт
встъпителна
Наталия Огнянова Симеонова,
старши експерт
встъпителна 2022 г.
Румен Цочев Бахов,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Светла Иванова Христова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Соня Иванова Недкова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Станислава Георгиева Николова,
старши експерт
2021 г. 2022 г.
Стела Кръстева Петкова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Стилияна Асенова Калинова,
старши юрисконсулт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Стоянка Тодорова Цанова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop