РУО – Монтана

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Регионалнo управлениe на образованието – Монтана

Име, презиме, фамилия,
длъжност

встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Биляна Иванова Харалампиева,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Венета Иванова Борисова,
главен счетоводител
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Веселин Руменов Найденов,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Даниела Христова Цвеова-
Маринова, старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Дора Венециева Борисова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ивайло Данчов Николов,
старши експерт
встъпителна
Иван Иванов Ликов,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Красимира Иванова Накова-
Евгениева, старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Нина Иванова Кирилова,
старши експерт
встъпителн 2021 г. 2022 г.
Орлин Орлинов Атанасов,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Персияна Георгиева Петкова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Райна Веселинова Цветанова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Росица Енчева Ангелова,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Трайка Тодорова Трайкова,
началник
2021 г. 2022 г.

GoTop