РУО – Перник

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Регионалнo управлениe на образованието – Перник

Име, презиме, фамилия,
длъжност

встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Антония Емилова Иванова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Бойка Георгиева Стефанова,
главен счетоводител
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ваня Ангелова Коконова,
началник
2021 г. 2022 г.
Габриела Иванова Стоева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Даниела Павлова Божичкова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Даниела Стоичкова Павлова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Евгения Славейкова Колева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мариана Живкова Иванова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мария Викторовна Стефанова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мая Николаева Стоянова,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Розалина Василева Димитрова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Росица Денчева Симеонова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Спаска Бориславова Тонева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop