РУО – Плевен

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Регионалнo управлениe на образованието – Плевен

Име, презиме, фамилия,
длъжност

встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Албена Георгиева Тотева,
началник на РУО
по т. 4 2021 г. 2022 г.
Виолин Валентинов Стоянов,
главен счетоводител
по т.4
встъпителна
2021 г. 2022 г.
Даниела Стефанова Бачовска-
Кожухарова, началник на отдел
по т.4
встъпителна
2021 г. 2022 г.
Добромир Ангелов Петков,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Калинка Ангелова Кирилова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мариана Иванова Козова,
старши експерт
встъпителна
Маргарита Георгиева Михайлова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Маруся Георгиева Додова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Нина Иванова Димчева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Павел Николов Петров,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Росица Георгиева Ненчева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Росица Димова Петкова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Снежана Йорданова Георгиева,
старши експерт
встъпителна 2022 г.
Яна Николаева Личева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.


GoTop