РУО – Пловдив

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Регионалнo управлениe на образованието – Пловдив

Име, презиме, фамилия,
длъжност

встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Антоанета Атанасова Кръстанова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Асен Василев Василев,
старши експер
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Атанас Иванов Томов,
главен счетоводител
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Васка Георгиева Атанасова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Веселина Василева Карапеева,
старши експерт
встъпителна
Георги Димитров Делов,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Димитър Георгиев Ставрев,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Добринка Минкова Минева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Евгения Янкова Темелкова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Жанета Костадинова Вакрилова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Зара Георгиева Данаилова-
Стойнова, старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Иванка Димитрова Киркова,
началник на РУО – Пловдив
встъпителна
Иванка Димитрова Киркова,
началник на РУО
встъпителна
Илия Стефанов Димов,
старши експерт
встъпителна
Ирина Минчева Минчева,
главен юрисконсулт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Йорданка Ангелова Хаджитошева,
старши експерт
встъпителна
Любка Василева Шейтанова,
старши експерт
встъпителна
Марияна Йорданова Механджиева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Нели Генова Спасова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Петя Грозева Катранджиева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Петя Илиева Тончева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Рангел Стоилов Райчев,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Татяна Кирилова Цанкова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Тонка Кирилова Ставрева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop