РУО – Русе

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ/по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК

Регионалнo управлениe на образованието – Русе

Име, презиме, фамилия,
длъжност

встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Анелия Кръстева Ангелова,
старши експерт
встъпителна 2022 г.
Валерия Въчева Лавчева,
старши експерт
встъпителна
Боряна Стоянова Петкова,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Виктория Въчева Лавчева,
старши експерт
встъпителна
Емил Илиянов Георгиев,
старши експерт
встъпителна 2021 г.
Мариана Димитрова Кисьова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Милена Димитрова Банева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Милена Тодорова Георгиева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Невена Петрова Балканджиева,
главен счетоводител
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Петър Иванов Иванов,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Петя Лазарова Димитрова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Росица Борисова Георгиева,
началник на РУО
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Слава Петкова Рачева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Фердане Нури Ахмедали,
старши експерт
встъпителна

GoTop