РУО – Сливен

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Регионалнo управлениe на образованието – Сливен

Име, презиме, фамилия,
длъжност

встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Боян Василев Аксаков,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Веселина Иванова Бонева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Даниела Йорданова Йорданова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Диана Маринова Дякова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Дина Иванова Димитрова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ива Атанасова Тарагошева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Илонка Толева Толева-
Господинова, старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Йорданка Димитрова Стоилова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Красимир Иванов Енев,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Кристиана Добромирова Добрева-
Станкова, началник на РУО
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Кристиана Добромирова Добрева-
Станкова, старши експерт
встъпителна
Ленко Ангелов Кренчев,
старши експерт
встъпителна 2022 г.
Лиляна Тодорова Цонкова,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Магда Иванова Петранчева,
главен счетоводител
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Светла Богданова Драганова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Стела Илиева Бояджиева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Стоян Димов Стоянов,
старши експерт
встъпителна

GoTop