РУО – Смолян

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Регионалнo управлениe на образованието – Смолян

Име, презиме, фамилия,
длъжност

встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Анатоли Веселинов Карабов,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Бонка Боянова Балийска,
старши експерт
встъпителна
Анита Асенова Асенова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Атанас Томов Згуров,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Емилия Александрова Симова,
главен счетоводител
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Йорданка Руменова Карова,
старши експерт
по т. 4.
встъпителна
2021 г. 2022 г.
Латинка Бисерова Жилкова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мария Петрова Барганова,
старши експерт
встъпителна 2021 г.
Мая Стефанова Стоилкова,
старши експерт
Мвстъпителна 2021 г. 2022 г.
Михаела Веселинова Гогова,
старши експерт
встъпителна
Никола Петров Запрянов,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Нина Стойчева Алексиева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Радка Анастасова Касабаджакова,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Теодора Йорданова Щерева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Юлияна Севдалинова Добрева,
старши експерт
встъпителна
Яница Здравкова Чечкова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop