РУО – София-град

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Регионалнo управлениe на образованието – София-град

Име, презиме, фамилия,
длъжност

встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Алексей Желюв Димитров,
главен счетоводител
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Анелия Петкова Апостолова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Атанас Красимиров Паскалев,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Боянка Пенчева Кънева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ваня Димитрова Блъскова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ваня Николова Станчева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ваня Фердинандова Кастрева-Монова,
Началник на РУО
2021 г. 2022 г.
Велина Паисиева Томова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Вера Георгиева Влахова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Вероника Димитрова Кирилова,
главен юрисконсулт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Вилма Петрова Доминикова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Георги Славчев Пашов,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Диана Иванова Джарова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Димитрия Николава Георгиева,
старши експерт
встъпителна
Камен Радилов Радев,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Климент Христов Христов,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Константин Бенчев Костов,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Кристина Ангелова Габровска,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Кирил Славев Славчев,
старши експерт
встъпителна
Мариана Манолова Георгиева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мая Горанова Митренцева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Милен Илиев Балджев,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Надежда Светославова Дойчинова,
старши експерт
встъпителна
Петя Иванова Иванова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Румяна Петкова Вангелова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Светла Янева Димитрова,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Станислав Крумов Георгиев,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Събка Запрянова Попова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop