РУО – София-област

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Регионалнo управлениe на образованието – София-област

Име, презиме, фамилия,
длъжност

встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Ани Петрова Дукова-Спасова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ася Иванова Йотова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Вергиния Колова Йорданова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Веселка Георгиева Илова,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Диана Стоименова Къндева-
Христова, старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Илонка Тозова Славчева,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Йоанна Симеонова Чалъкова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Йордан Асенов Томов,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Магдалена Захариева Ананиева,
старши експерт

по т.4.

по т.4

встъпителна

2021 г. 2022 г.
Мирослав Христов Братоев,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Росица Иванова Тодорова,
началник на РУО
2021 г. 2022 г.
Стоянка Ангелова Малчева-
Якова, старши експерт
встъпителна 2022 г.
Христина Александрова Христова-
Терзиева, старши експерт
встъпителна

GoTop