РУО – Стара Загора

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ/по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК

Регионалнo управлениe на образованието – Стара Загора

Име, презиме, фамилия,
длъжност

встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Боряна Костова Карамихова-Желева,
главен юрисконсулт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Бояна Руменова Радева,
старши експерт
встъпителна
Гергана Георгиева Томанова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Емилия Желязкова Караславова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Жана Николова Петкова,
главен счетоводител
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Иван Желязков Иванов,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Иванка Жекова Петкова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Кузман Стойчев Кузманов,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мария Стефанова Цоловска,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Марияна Георгиева Славова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Милена Златева Йолдова-
Стоянова, началник на РУО
встъпителна 2022 г.
Милена Златева Йолдова-Стоянова,
началник на отдел
встъпителна 2021 г.
Милица Иванова Мартева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Митко Иванов Пеев,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Райна Тодорова Иванова-
Калоянова, старши експерт
встъпителна
Стефка Вълчева Бояджиева,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop