РУО – Търговище

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Регионалнo управлениe на образованието – Търговище

Име, презиме, фамилия,
длъжност

встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Виолина Христова Войнова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Галина Йорданова Димитрова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Донка Костова Накова,
експерт програми и проекти
встъпителна
Елка Иванова Станчева,
началник на РУО
2021 г. 2022 г.
Емилия Иванова Пантелеева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ивета Драгомирова Димова,
старши експерт
встъпителна
Ирина Тодорова Пенчева,
старши експерт
встъпителна
Люба Стоянова Колева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Маргарита Емилова Гаджовска,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мариана Стоименова Петкова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мария Люблянова Вълчева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Невяна Радева Захариева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Светлана Божкова Добрева,
главен счетоводител
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Светлана Савова Сюлевска,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Симеон Венциславов Симеонов,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Симона Панкова Ангелчева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Стефан Иванов Станчев,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop