РУО – Варна

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Регионалнo управлениe на образованието – Варна

Име, презиме, фамилия,
длъжност
встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Александър Николов Димитров,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Деница Стойкова Ненова,
старши експерт
встъпителна
Димитрина Георгиева Въчкова,
старши експерт
встъпителна 2022 г.
Ирена Димитрова Радева,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Йовка Миткова Йовкова,
старши експерт
встъпителна 2022 г.
Йордан Христомиров Петков,
главен юрисконсулт
встъпителна 2022 г.
Йорданка Стоянова Христова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Лилия Маринова Стойчева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мариела Димитрова Янкова,
старши експерт
встъпителнаа 2021 г. 2022 г.
Марийка Василева Александрова,
старши експерт
встъпителна 2021 г.
Мария Василева Александрова,
старши експерт
встъпителна
Надежда Игнатова Димитрова,
старши експерт
встъпителна 2022 г.
Павлина Петрова Стоянова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Петьо Георгиев Тодоров,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Петя Иванова Филипова,
главен счетоводител
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Розета Кирилова Заркова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Румяна Стойкова Лазарова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Стела Вълева Калмукова,
старши експерт
встъпителна 2022 г.

GoTop