РУО – Велико Търново

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Регионалнo управлениe на образованието – Велико Търново

Име, презиме, фамилия,
длъжност

встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.

Аделина Любенова Николова,
старши експерт

встъпителна 2021 г. 2022 г.

Бонка Енчева Караиванова-
Долчинкова, старши експерт

встъпителна 2021 г. 2022 г.

Боянка Маринова Димитрова,
старши експерт

встъпителна 2021 г. 2022 г.

Вера Дончева Петрова,
старши експерт

встъпителна 2021 г. 2022 г.

Витан Цветанов Витов,
старши експерт

встъпителна 2021 г. 2022 г.

Десислава Цветкова Сърбова,
старши експерт

встъпителна 2022 г.

Здравка Христова Минчева,
старши експерт

встъпителна 2021 г. 2022 г.

Ивайло Михайлов Чанков,
старши експерт

встъпителна 2021 г. 2022 г.

Катя Христова Василева,
началник на отдел

встъпителна 2021 г. 2022 г.

Красимира Христова Петкова,
началник на отдел

встъпителна 2021 г. 2022 г.

Лидия Илиева Прокопова,
старши експерт

встъпителна 2021 г. 2022 г.

Надя Илкова Лорето,
старши експерт

встъпителна 2021 г. 2022 г.

Петя Иванова Георгиева,
главен счетоводител

встъпителна 2021 г. 2022 г.

Розалия Михайлова Личева,
началник на РУО

встъпителна 2022 г.

Росица Емилова Данкова,
старши юрисконсулт

встъпителна 2021 г. 2022 г.

Светлана Иванова Стефанова,
старши експерт

встъпителна

Юлия Благоева Величкова,
старши експерт

встъпителна 2022 г.

GoTop