РУО – Враца

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ/по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК

Регионалнo управлениe на образованието – Враца

Име, презиме, фамилия,
длъжност

встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Ани Илиева Георгиева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Боряна Николаева Томова,
главен счетоводител
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Гергана Иванова Василева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Даринка Георгиева Христова,
старши експерт
встъпителна
Ивка Христофорова Йолова-
Гиздина, старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Лорета Делчева Колева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мария Красимирова Димитрова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мария Райчева Драголава,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Миглена Тонкова Василева,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Пенка Стефанова Митова,
старши експерт
встъпителна
Петя Маркова Личева,
старши експерт
встъпителна 2022 г.
Росенка Александрова
Кабатлийска,старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Румяна Илиева Цветкова,
старши експерт
встъпителна
Соня Василева Дамянова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Таня Витанова Борисова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Цветелина Георгиева Гергова,
старши експерт
встъпителна 2022 г.
Цветелина Красимирова
Цветкова, старши експерт
встъпителна 2022 г.
Цветелина Найденова Ценова-
Костадинова, старши експерт
встъпителна 2022 г.

GoTop