Училища

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Училища

Име, презиме, фамилия,
директор на училище
встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Ангел Георгиев Ройбов,
Социално-педагогически интернат „Христо Ботев”,
с. Варненци, общ. Тутракан
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Георги Христов Янушев,
Възпитателно училище-интернат „Ангел Узунов”, гр. Ракитово
встъпителна 2022 г.
Десислава Христова Янева-Колева,
директор на СУ „Поп Минчо Кънчев“ – Ст. Загора
встъпителна
Елка Павленчова Белокапова,
Специално училище за ученици с нарушено
зрение „Луи Брайл”, гр. София
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Жулиета Красимирова Петкова,
Специално училище за ученици с нарушено
зрение „Проф. д-р Иван Шишманов”, гр. Варна
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Златина Александрова Стаматова,
Специално училище за ученици с увреден
слух, гр. Пловдив
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ивелина Кирилова Данчева-Кръстева,
директор на СУ „Св.Иван Рилски“, гр. София
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Марийка Йотова Димитрова,
директор на СУ „Д. Митев“, гр. Ловеч
встъпителна 2022 г.
Мария Великова Носикова,
директор на БСУ, гр. Прага
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Марияна Димова Райчева,
СУ „Аргира Жечкова”, гр. Сливен
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Надежда Георгиева Монова,
СУ „Мито Орозов“, гр. Враца
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Николай Борисов Йорданов,
директор на БСУ „Христо Ботев“ – Братислава
встъпителна
Нина Светославова Атанасова,
Възпитателно училище-интернат „Христо Ботев”,
с. Подем, общ. Долна Митрополия
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Полина Христова Тодорова,
СУУУС „Св. Иван Рилски“, гр. Търговище
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Радмила Делчева Илиева,
БСУ „Христо Ботев“, гр. Братислава
встъпителна 2021 г.
Севделина Владимирова Джонгарска,
Специално училище за ученици с увреден
слух „Проф. д-р Дечо Денев”, гр. София
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop