Архив

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР (КТД) за системата на предучилищното и училищното образованиe № Д01-269/06.12.2022 г. (публ. 06.12.2022 г. подменен с електронно четим на 10.02.2023 г.)

Анекс № Д01-192/10.08.2023 г. към КТД за системата на предучилищното и училищното образованиe № Д01-269/06.12.2022 г. (публ. 11.08.2023 г.)


КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР (КТД) за системата на предучилищното и училищното образованиe № Д01-197/17.08.2020 г. (публ. 25.08.2020 г.)

АНЕКС №Д01-157/20.07.2022 към КТД за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г. (публ. 20.07.2022 г., подменен с електронно четим на 09.11.2022 г.)

АНЕКС № Д01-44/04.04.2022 г. към КТД за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г. (публ. 04.04.2022 г., подменен с електронно четим на 12.04.2022 г.)

АНЕКС № Д01-247/11.11.2021 г. към КТД за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г. (публ. 11.11.2021 г., подменем с електронно четим на 08.12.2021 г.)

АНЕКС № Д01-169/19.07.2021 г. към КТД за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г. (публ. 09.08.2021 г.)

АНЕКС № Д01-342/07.12.2020 г. към КТД за системата на предучилищното и училищното образование Д01-197 от 17.08.2020 г. (публ. 15.12.2020 г.)


КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР № Д01-134/08.06.2020 г. за системата на предучилищното и училищното образованиe (публ. 20.08.2020 г.)

GoTop