Обществени консултации на Европейската комисия

На 15 януари 2018 г. Европейската комисия започна серия от обществени консултации относно приоритетите, които ще бъдат отразени в следващата Многогодишна финансова рамка, в т.ч. консултация на тема „Средствата от Европейския съюз в областта на ценностите и мобилността“. Тя включва въпроси относно текущото изпълнение и бъдещите предизвикателства за програмата „Еразъм +“ и ще помогне на ЕК да събере обратна информация от граждани, организации, ведомства на държавната администрация и други заинтересовани партньори, за това какво е функционирало добре в миналото и какво може да бъде усъвършенствано в бъдещето.

Онлайн консултацията е част от глобалния процес, чиято цел е събирането на мнения как да се оползотвори най-добре всяко едно евро от бюджета на ЕС. Провеждат се няколко паралелни консултации, които ще покрият целия спектър от бъдещо финансиране. Резултатите от консултациите ще бъдат използвани от ЕК през 2018 година, за да се направят предложения за следващото поколение финансови програми.

При формирането на следващата програма „Еразъм +“ ще бъдат отчетени мненията, които вече бяха изразени по време на предишните консултации, в контекста на средносрочното оценяване на „Еразъм +“.

Въпросникът е публикуван на 23 езика.

Моля да имате предвид, че обществената консултация ще бъде активна онлайн до 8 март 2018 г.

Повече информация има на този линк https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_en .

Въпросникът на български език е достъпен на следния линк: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/f40b936d-6249-458c-9c34-a94845f763e0?draftid=8e842221-fafe-4933-ab1a-5ad9987e4618&surveylanguage=BG