Обществени консултации

Покана за провеждане на обществено обсъждане на проекта на Програма „Образование“ за програмен период 2021-2027 г.

Покана за провеждане на обществено обсъждане

Проект на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (приложение към поканата)

(Дата на публикуване: 08.07.2021 г.)

Желаещите да участват в общественото обсъждане, което ще се проведе дистанционно, в електронна среда, в реално време на 28 юли 2021 г. (сряда) от 10:00, чрез платформа Zoom, може да заявят своя интерес до 27.07.2021 г. на електронен адрес: [email protected]

За бележки, становища и предложения по проекта на Програма „Образование“ за програмен период 2021-2027 г.: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6179 до 09.08.2021 включителноАрхив на изтеклите обществени консултации


Национална консултация с цел оценяване въздействието на Националната квалификационна рамка на Република България

Повече информация

Консултацията ще бъде активна до 11 ноември 2018 г.


Обществена консултация на тема „Средствата от Европейския съюз в областта на ценностите и мобилността“

Консултацията ще бъде активна онлайн до 8 март 2018 г.


Покана за включване в прегледа на Рамката от 2006 г. за ключовите компетентности за учене през целия живот

Период на консултацията:
21/02/2017—19/05/2017 г.


Обществена консултация във връзка с Препоръка 2006/962/EО относно ключовите компетентности за учене през целия живот

Начало: 22/02/2017
Край: 19/05/2017


Обществена консултация във връзка със стратегията „Европа 2020“

GoTop