Архив „Българо-швейцарски програми“

Българо-швейцарски програми
http://www.crus.chШвейцарската програма SCOPES предвижда 16 милиона швейцарски франка за насърчаване на сътрудничеството между изследователи от Швейцария и страните от ЦИЕ за периода 2013-2016 г.

Повече информация


Българо-швейцарската научноизследователска програма 2011-2016 г. докладва изпълнението на 13 съвместни изследователски проекта във водещи научни области

Повече информация


Конкурс за набиране на заявления за научен престой на млади учени в Швейцария

Конкурс за набиране на заявления за участие в Програмата за научен обмен между Швейцария и новите държави-членки на Европейския съюз към тематичен фонд „Стипендии”

Министерството на образованието и науката има удоволствието да Ви информира, че стартира ДЕСЕТАТА конкурсна сесия за набиране на проектни предложения за участие в Програмата за научен обмен между Швейцария и България към тематичен фонд „Стипендии”.

Изисквания към кандидатите:

  • за докторантска стипендия – докторанти, след първата година от зачисляване;
  • за постдокторантска стипендия –допускат се кандидати в рамките на 5 години след получаване на докторска степен

Заявленията се подават в срок до 1 април 2014 г.

Повече информация за конкурсната документация може да бъде намерена на интернет адреси:

www.sciex.ch

http://www.crus.ch/information-programme/sciex-nms-ch/sciex-nms-ch-bulgaria.html,

и в дирекция „Наука“, тел. +359 2 9217 648; +359 2 9217 768


Конкурс за набиране на заявления за участие в Програмата за научен обмен между Швейцария и новите държави-членки на Европейския съюз към тематичен фонд „Стипендии”

Министерството на образованието и науката има удоволствието да Ви информира, че стартира деветата конкурсна сесия за набиране на проектни предложения за участие в Програмата за научен обмен между Швейцария и България към тематичен фонд „Стипендии”.

Изисквания към кандидатите:

  • за доктоантска стипендия – докторанти, след първата година от зачисляване;
  • за постдоркторантска стипендия –допускат се кандидати в рамките на 5 години след получаване на докторска степен

Заявленията се подават в срок до 01 ноември 2013 г.

Повече информация за конкурсната документация може да бъде намерена на интернет адрес:
http://www.crus.ch/information-programme/sciex-nms-ch/sciex-nms-ch-bulgaria.html,

дирекция „Наука“, тел. +359 2 9217 648


Седми конкурс в рамките на швейцарската програма за научен обмен с участието на България

GoTop