Българо-швейцарската научноизследователска програма 2011-2016 г.

Българо-швейцарската научноизследователска програма 2011-2016 г. докладва изпълнението на 13 съвместни изследователски проекта във водещи научни области

София, 22 май 2014

На 22 май 2014 г. в София Министерството на образованието и науката и Швейцарската научна фондация проведоха заседание на Комитета за управление на Българо-швейцарската научноизследователска програма 2011-2016 г. и междинна среща с изпълнителите на научни проекти за докладване на напредъка в изпълнението на дейностите в контекста на двустранното сътрудничеството и усвоените добри практики.

На своето заседание Комитетът за управление докладва напредъка по финансирането и отчитането на първия етап от дейностите по изпълнение на програмата. Комитетът взе решение да подготви информация за резултатите, която да бъде публично достъпна на интернет страницата на Министерството на образованието и науката и Швейцарската научна фондация.

Междинната среща бе открита от г-н Иван Кръстев, заместник-министър на образованието и науката и г-н Матиа Порети, ръководител на Швейцарския офис за сътрудничество към Швейцарското посолство в София.

В срещата участваха 50 водещи и млади български учени, които изпълняват научноизследователски работни програми в значими за обществото и икономиката на България научни области. Тематичният фокус на изследванията е разпределен в три направления: екологичното земеделие, лесовъдство и управление на отпадъци; социални различия и регионални неравенства и разработване на нови лекарствени форми. През първата година на изпълнение на Програмата са представени част от научните отчети и са докладвани голям брой резултати: научни публикации, участия в конференции, изграждане на сътрудничество с други научни групи и подадена заявка за Европейски патент.

Презентации на лекторите от междинната среща за изпълнение на Българо-швейцарската научноизследователска програма 2011-2016 г.

GoTop