Сесия на групата на външните потребители

ИНФОРМАЦИЯ за сесия на групата на външните потребители на Портал на участниците в Програмата на ЕС научни изследвания и иновации

Генералната дирекция за научни изследвания и иновации към Европейска Комисия организира следващата сесия на групата на външните потребители на Портал на участниците в Програмата на ЕС научни изследвания и иновации (H2020) на 27 май 2015 г., 14.00-17.00 ч.. Tази сесия ще се излъчва по интернет на живо и отдалечените потребители биха могли да участват в дискусията чрез Web форум.

Основните точки в дневния ред са:

а) Подобрения на фронт-офиса на регистъра на бенефициентите;

б) идеи за потенциална бъдеща услуга за търсене на партньори за формиране на консорциуми за проекти по H2020.

Връзката на живо, окончателният дневен ред и достъпът до Web форума ще бъдат на разположение няколко дни преди заседанието на адрес:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/forums/research/participants/portal/viewforum.php?f=32
(обща парола: „forum“)

GoTop