Архив „Хоризонт 2020“

Правила за дейността на националната контактна мрежа и представителите в Програмните комитети на Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014 – 2020 г.)


Независима експертна оценка на българската система за научни изследвания и иновации (доклад от партньорската проверка на националната система „Наука-иновации“ по инструмента Policy Support Facility (PSF) към Европейската рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“)


НОВ БЪЛГАРСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА НАУКА И ИНОВАЦИИ „ХОРИЗОНТ 2020“


РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ „ХОРИЗОНТ 2020“
05.12.2014

GoTop