Финансиране на изследователски проекти

Финансиране на изследователски проекти

ОТВОРЕН Е КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

Корпорацията за управление на изменението на климата и емисиите (Climate Change and Emissions Management Corporation) на провинция Албърта, Канада предлага възможности за финансиране на изследователски проекти. Финансирането не е ограничено до Канада, а е достъпно за проекти от цял свят, включително за България, стига тези проекти да са в някоя от следните области:

  • Енергийна ефективност;
  • Улавяне и съхранение на въглерод;
  • Чисто производство на енергия;
  • Възобновяеми енергии;
  • Адаптация към климатичните промени;
  • Намаляване на емисиите на парникови газове от биологични източници.

Проектите се финансират с постъпилите във Фонда за управление наменението на климата и емисиите на канадската провинция Албърта средства от компаниите, които не спазват закона за намаляване на емисии на парникови газове. В момента Фондът разполага с 271 млн. евро и предоставя безвъзмездно финансиране на стойност 152 млн. евро за 51 проекта. Те могат да бъдат от всички нива на иновационната верига – от най-ранен изследователски етап до етап на комерсиализация и внедряване.

Понастоящем е отворена процедура за набиране на проектни предложения в областта на управлението на емисиите на парниковите газове от биологични източници, като крайният срок за кандидатстване е 21 февруари 2014 г.

Кандидатства се по електронен път на уебсайта на Корпорацията www.ccemc.ca.

Започва с общо описание на идеята. В последствие тя се оценява и в случай, че бъде одобрена се изпращат указания за разработване на пълно проектно предложение, което от своя страна минава през различни етапи на оценяване.

Подробна информация за програмата е публикувана на официалния сайт на Корпорацията.

GoTop