Архив „Конкурси и резултати“

Награда на фондацията „Герда Хенгел“ за изключителни изследвания в областта на историческите хуманитарни науки

Повече информация

Наградата е на стойност 100 000 евро. Кандидатите следва да бъдат номинирани до 19 януари 2018 г. чрез онлайн формуляр на адрес: https://gerda-henkel-stiftung.de/prize2018/form.


Програма на Министерството на науката и технологиите на Китай за талантливи млади учени

Повече информация

Заявленията за участие в програмата се приемат целогодишно, като тяхното оценяване се осъществява на тримесечна база – съответно през януари, април, юли и октомври.


Конкурс за финансиране на проекти за двустранно сътрудничество между България и Русия за 2017 г.

Фонд „Научни изследвания“

ОБЯВЯВА

конкурс за финансиране на проекти за двустранно сътрудничество между България и Русия за 2017 г.

Фонд „Научни изследвания“ обяви конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество между България и Русия за 2017 г. Поканата и документите за конкурса са публикувани на следния адрес: http://www.fni.bg/.

Тъй като крайната дата за подаване на документи за конкурса е 15.10.2017 г. (неделя), документите ще се приемат до 17.00 ч. на 16.10.2017 г. (понеделник).

Покана за номиниране на представители от научната общност за членове в Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“

Предложенията могат да се подават в деловодството на Министерството на образованието и науката на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, партер – „Запад“, стая № 1, всеки работен ден от 09:00 до 18:30 часа с краен срок 28.07.2017 г.


ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Повече информация


ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Повече информация


Информация относно създаване на мрежа от европейски центрове за научни изследвания и иновации в Бразилия (CEBRABIC), Китай (ERICENA) и САЩ (NearUS)

Повече информация


Процедура за подаване на проектни предложения по програма ERA.Net RUS Plus

Повече информация

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 4 юли 2017 г.


Министерството на образованието и науката подкрепя глобалното състезание NASA Space Apps Challenge 2017

Архив "Конкурси и резултати"Повече информация

Регистрацията за участие в състезанието NASA Space Apps Challenge 2017 е отворена.


Архив "Конкурси и резултати"НАГРАДИ ЗА НАУКА „ПИТАГОР” ЗА 2017 г. ЗА СЪЩЕСТВЕН ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕТО НА НАУКАТА 2014-2016 г.

Повече информация

На 18 май от 19 ч. в централното фоайе на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе церемонията по награждаване на носителите на наградите за съществен принос в развитието на науката „Питагор“ на МОН.

Носителите на приза бяха избрани сред 41 постъпили предложения в категориите: за млад учен, за утвърден учен в областта на природните и инженерни науки и на здраве и медицински науки, за успешен ръководител на международни проекти, за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати, за фирма с най-много инвестиции в научно-изследователската и развойна дейност, както и за значим принос на български учен, работещ в чужбина.

Тази година журито реши да не присъжда наградите за цялостен принос в развитието на науката и за утвърден учен в областта на хуманитарните и социалните науки. Журито присъди и поощрителна награда за млад учен в областта на социалните и хуманитарните науки.


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “МЛАДИ ТАЛАНТИ” 2017 г.

Повече информация

Крайният срок за подаване на проекти е до 10 април 2017 г.


СЕДМА НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“

Повече информация

Покана за попълване състава на ИС на ФНИ

Поради освобождаването на проф. дбн Нина Атанасова като член на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА УДЪЛЖАВА СРОКА НА ПОКАНАТА

до ръководствата на висшите училища, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, националните центрове по проблемите на общественото здраве или други научни организации, както и до всички хабилитирани учени да отправят предложения съобразно чл. 11, ал. 3 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ за попълване състава на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ с нов член в областта на биологическите науки до изтичане мандата на настоящия ИС.

Предложенията могат да се подават в деловодството на Министерството на образованието и науката на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, партер – „Запад“, стая № 1, всеки работен ден от 09:00 до 18:30 часа с краен срок 10.03.2017 г.


Eжегодни награди „Принцесата на Астуриас“

Повече информация

Срокът за представяне на кандидатурите е 30 март 2017 г.


Открита процедура за кандидатстване за включване на нови проекти в Landmarks (изградени, функциониращи инфраструктури) и/или Projects (за предстоящо изграждане) на Европейската пътна карта за научна инфраструктура – 2018 г.

Повече информация

Срок – 01.07.2017 г.


Покана за попълване състава на ИС на ФНИ

Поради освобождаването на проф. дбн Нина Атанасова като член на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОТПРАВЯ ПОКАНА

до ръководствата на висшите училища, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, националните центрове по проблемите на общественото здраве или други научни организации, както и до всички хабилитирани учени да отправят предложения съобразно чл. 11, ал. 3 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ за попълване състава на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ с нов член в областта на биологическите науки до изтичане мандата на настоящия ИС.

Предложенията могат да се подават в деловодството на Министерството на образованието и науката на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, партер – „Запад“, стая № 1, всеки работен ден от 09:00 до 18:30 часа с краен срок 17.02.2017 г.


Покана за попълване състава на ИС на ФНИ

Поради освобождаването на чл.-кор. проф. дфн Костадин Ганев като член на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ (ИС на ФНИ)

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОТПРАВЯ ПОКАНА

до ръководствата на висшите училища, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, националните центрове по проблемите на общественото здраве или други научни организации, както и до всички хабилитирани учени да отправят предложения съобразно чл. 11, ал. 3 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ за попълване състава на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ с нов член в областта: науки за земята до изтичане мандата на настоящия ИС.

Предложенията могат да се подават в деловодството на Министерството на образованието и науката на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, партер – „Запад“, стая № 1, всеки работен ден от 09:00 до 18:30 часа с краен срок 10.02.2017 г.


Kандидатстване с проектни предложения към Дунавски фонд за стратегически проекти

Повече информация

Срокът за подаване на проектни предложения от кандидатстващите организации до координаторите на Приоритетна ос 07 е 15 февруари 2017 г., на имейл адреси: [email protected]k и [email protected].


Покана за кандидатстване за стипендии в Хановерския институт за философски изследвания

Повече информация

Документите за кандидатстване се изпращат най-късно до 15 март 2017, 12:00 Централноевропейско време.


ОБРАЗЦИ КЪМ ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА

Ръководителите на проекти, по които предстои да бъдат изплатени сумите за съфинансиране на последен етап, трябва да предоставят необходимите документи в Министерство на образованието и науката до 23 ноември 2016 г.

Адресът за изпращане е: Министерство на образованието и науката, Дирекция „Наука“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А, София 1000.


Конкурс по космически науки Odysseus II за ученици и студенти от цяла Европа

Повече информация

Регистрирайте се онлайн сега!

Разработките (завършени проекти) трябва да бъдат подадени, като се изпратят до 31 март 2017 г.


Награда Густав Маньел за научни изследвания, приложими в строителството

Повече информация


Покана за участие на български учени и експерти в предстоящ международен семинар „Envolving Energy Models in Emerging Economies -COP 21″, който ще се проведе в периода 12-14 декември 2016 г. в гр. Ахмедабад, Индия

Повече информация

Срокът за кандидатстване е до 04.11.2016 г.


Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката отправя покана за участие в конкурси

Повече информация


Информация за възможност на български граждани и организации да кандидастват за премия на организация „Руско геогафско дружество“

Всяка година авторитетната обществена организация „Руско географско дружество“ присъжда престижна премия на успешни научни и популярни проекти в областта на географията, екологията, етнографията и културно-историческото наследство на Русия.

Срокът за кандидатстване на български граждани и организации е 30 септември 2016 г.

Подробности за провеждане на посочения конкурс може да бъдат открити на сайта www.rgo.ru.


Покана за участие на млади учени в международната научна програма в областта на нанотехнологиите „Наноиновейшън 2016“

Повече информация

Срокът за кандидатстване е до 5 август 2016 г.


Конкурс „Scientific prize for outstanding scientists/groups of scientists“ на Национална научна фондация „Шота Руставели“ към Министерството на образованието и науката на Грузия

Повече информация

Срокът за кандидатстване е 5 август 2016 г.


Стипендии за изследователска работа

Повече информация

Документите се подават онлайн в срок до 15 юли 2016 година.


Архив "Конкурси и резултати"НАГРАДИ ЗА НАУКА „ПИТАГОР” ЗА 2016 г. ЗА СЪЩЕСТВЕН ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕТО НА НАУКАТА 2013 – 2015 г.

Повече информация


Министерството на образованието и науката набира независими експерти съгласно чл. 7 от Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища, научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“ (ДВ, бр. 72 от 18.09.2015 г.)

Повече информация

Крайният срок за подаване на документите е 11.04.2016 г.

Документите се подават в деловодството на МОН, бул. „ Княз Дондуков“ 2А, дирекция „Наука“ и по електронна поща на следните адреси: [email protected] и [email protected].


The Ministry of Education and Science is recruiting independent experts pursuant to the Regulations’ Art 7

More

The deadline to file application documents is 11.04.2016.

Documents have to be submitted to the registry office of the Ministry of Education and Science, 1000 Sofia, 2A, Knyaz Dondukov Blvd., the „Sciencе Directorate “ and to the following e-mails: [email protected] and [email protected].


NASA International Space Apps Challenge 2016 – България ще се проведе в рамките на 48 часа на 23 и 24 април 2016 г.

Повече информация

Състезанието ще се проведе в рамките на 48 часа на 23-24 април 2016 г. в повече от 100 града от всички континенти по света.

Регистрацията ще се прави преди състезанието от официалния сайт: https://2016.spaceappschallenge.org/.


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “МЛАДИ ТАЛАНТИ” 2016 г.

Повече информация

Крайният срок за подаване на предложения за участие в Националния конкурс “Млади таланти” е 10 април 2016 г.


Програма на Фландрия за международен научен обмен ПЕГАС

Повече информация

Срокът за кандидатстване е 1 май 2016 г.


КОНКУРСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА 2016

Набиране на предложения за Oбщности за знания и иновации (KIC) започва на 14 януари 2016 (четвъртък). Всички документи могат да се намерят на http://eit.europa.eu/collaborate/2016-call-for-kics.


Процедура за набиране на нови членове на Управителния съвет на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ)

Повече информация

Краен срок за кандидастване: 15 януари 2016 г.


НАЦИОНАЛНАТА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“ СТАРТИРА НА 1 НОЕМВРИ 2015 Г.

Повече информация

Кандидатурите трябва да се подадат до 15.02.2016 г.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТИПЕНДИИ, ОТПУСНАТИ ПО ПРОГРАМА „EUGEN IONESCU” НА AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

Повече информация

Крайният срок за получаване заявленията е 17 януари 2016 г.

Повече информация: www.fulbright.bg

Краен срок за подаване на документи за стипендии „Фулбрайт“: 9 май 2016 г.
Краен срок за подаване на документи за стипендия „Хюбърт Хъмфри“: 1 септември 2016 г.


Информация относно обявяването на конкурс за фундаментални научни изследвания – 2015 г.

Повече >>


КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА НОВИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАУЧНИ ИНОВАТИВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЗЕЛЕНАТА ХИМИЯ

Повече информация

Сегашната кампания за нови проекти е с краен срок за представянето им 26 февруари 2016 г.


Стартира ODYSSEUS II – забавно-образователен конкурс с акцент върху космическите науки

Повече информация

Срокът за заявяване на участие за ученици от гимназиите, средните училища и студентите е 15 януари 2016 г., а за ученици от основните училища е до 31 март 2016 г.


Министерството на образованието и науката НАБИРА специалисти по стратегическо и бизнес планиране, маркетинг, икономика и финанси, управление и координация на инфраструктурни проекти, финансови и стратегически анализи, експертни оценки в областта на управление на знанията, иновациите и институционалното развитие

Повече информация

Крайният срок за подаване на документите е 12.12.2015 г.


Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2016/2017 година

Повече информация

Документите за кандидатстване се подават от 1 до 15 ноември 2015 г. в Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“

Стипендии на Държавния секретариат по образование, изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария

Повече информация

Срок за кандидатстване – 15.11.2015 г.


МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „ХОРЕЗМИ“ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ

Крайният срок за подаване на заявления за участие е 10.11.2015 г.

Повече информация


Списък с координирани научноизследователски дейности на Международната агенция за атомна енергия за 2015 г.

Списък с координирани научноизследователски дейности на МААЕ за 2015 г., които са отворени за подаване на предложения от страна на държавите-членки на МААЕ през 2015 г.


Покана за номиниране, информация и формуляри за кандидатстване на евентуални участници в работната програма “Explore” на Фондация ЕС-ЛАК

Крайният срок за кандидатстване по тази обява е 30 септември 2015 г.

Повече информация


КОНКУРС „МЛАДИ УЧЕНИ С ИЗЯВЕН ИНТЕРЕС В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА“

Повече информация

Краен срок за подаване на проектните предложения 12 септември 2015 г.


ИНФОРМАЦИЯ за възможност за командироване на експерти в Изпълнителната агенция на Европейския съвет за научни изследвания 2015 г.

Повече информация

Срокът за кандидатстване е 13 май 2015 г. 12:00 ч, СЕТ.


Съвместна лятна школа на ГД „Съвместни изследователски центрове“ към ЕК (JRC) и Международния институт за приложни системни анализи (IIASA) на тема „Доказателства, факти и политика“ в периода 2-4 септември 2015 г. в Австрия

Повече инфромация

Срок – 12 юни 2015 г.


Архив "Конкурси и резултати"НАГРАДИ ЗА НАУКА „ПИТАГОР” ЗА 2015 г. ЗА СЪЩЕСТВЕН ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕТО НА НАУКАТА В ПЕРИОДА 2013 – 2014 г.

Повече информация


Състезание за разработване на иновативни технологични решения с отворен код за подобряване живота на планетата Земя и Космоса – NASA International Space Apps Challenge

Повече информация


ALPBACH ЛЯТНА ШКОЛА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Документи за кандидатстване се приемат до 17.04.2015 г..

Повече информация


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “МЛАДИ ТАЛАНТИ” 2015 г.

Крайният срок за подаване на предложения за участие в Националния конкурс “Млади таланти” е 18 април 2015 г.


ИНФОРМАЦИЯ за възможностите за специализация в Япония със стипендии, отпускани от Международната фондация „Мацумае“

Кандидатите самостоятелно изпращат документите си на адреса на Международна фондация „Мацумае“ до 31 август 2015 г.

Повече информация


ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В РАБОТНА ПРОГРАМА “EXPLORE”

Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2015 г. или 30 септември 2015 г.

Повече информация


ИНФОРМАЦИЯ за стипендии в областта на „зелената химия“

Срокът за подаване на документи е 28 февруари 2015 г.

Следващият трети цикъл на финансиране ще бъде представен през септември 2015 г.

Повече информация


ПОКАНА ОТ ДЕЛЕГАЦИЯТА НА ЕС В ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ, ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ НА СВЪРЗАНИТЕ СЪС СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ИНСТИТУЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ENPARD

До 15 декември 2014 г. следва да се представят „концептуални проекти“, на основата на които ще бъдат избрани кандидатите, които да предложат около март 2015 г. цялостни кандидатури.

Повече информация


HPC-LEAP предлага 15 стипендии за докторанти „Мария Складовска-Кюри“

Краен срок за кандидатстване: 09 януари 2015 г.

Повече информация


Националната стипендиантска програма „За жените в науката“

Периодът за кандидатстване е от 1 октомври 2014 г. до 15 декември 2014 г. Желаещите да участват могат да получат допълнителна информация за процедурата за кандидатстване и да свалят необходимите документи от следните уебсайтове: www.zajenitevnaukata.bg и www.unesco-bg.org.

Повече информация


Международен конкурс в областта на науката и технологиите ще се проведе в Техеран, Иран в периода ноември 2014 г. – януари 2015 г.

Крайният срок за кандидатстване за конкурса е 10 ноември 2014 г.

Повече информация


Програма STEPI Fellowship на Института за политики в областта на науката и технологията

Повече информация


СТИПЕНДИИ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ 8 АВСТРАЛИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕДИНЕНИ В „ГРУПАТА НА 8-ТЕ“

Срокът за кандидатстване е 10 октомври 2014 г.
Повече информация


НОВИ КОНКУРСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ

Повече инфромация


БЪЛГАРИЯ И ФРАНЦИЯ ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ПО ПРОГРАМАТА ЗА БЪЛГАРО-ФРЕНСКО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЮБЕР КЮРИЕН (РНС) „РИЛА“

На 2 юни 2014 г. по съвместна уговорка във Франция и в България едновременно ще бъде обявен конкурс по програмата за българо-френско научно сътрудничество Юбер Кюриен (РНС) „Рила“. Целта на програмата е да се развие научния и технологичен обмен чрез сътрудничество между изследователските лаборатории на двете страни.

По програмата могат да кандидатстват изследователски лаборатории към висши училища, изследователски организации и фирми. Допуска се участие във всички научни области.


МОН КАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ

Концепциите следва да се представят в срок до 30.05.2014 г.

Повече информация


Федерация Валония-Брюксел отпуска стипендии за научна работа

Крайната дата за кандидатстване за Beware Fellowships Industry е 31 март 2014 г., а за Beware Fellowships Academia – 30 април 2014 г.

Повече информация


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “МЛАДИ ТАЛАНТИ” 2014 г.

Крайният срок за подаване на предложения за участие в Националния конкурс “Млади таланти” е 7 май 2014 г.


Международен семинар на тема: „Перспективи в областта на науката и технологиите за устойчиво развитие в NAM и други развиващи се страни”, който ще се проведе в гр. Манесар, Индия в периода 27-30 май 2014 г.

Крайната дата за заявяване на участие е 25 април 2014 г.

Повече информация


Японското общество (JSPS) набира чуждестранни учени по програма за насърчаване на науката

Крайната дата за подаване на заявлението от японската институция е 9 май 2014 г.

Повече информация


Възможности за участие на български научно–изследователски звена в съвместни проекти с Международната агенция за атомна енергия за периода 2014-2015 г.

Повече информация

ВАЖНО: Поради окончателно приключването на проект BG051PO001-3.3.05-0001 ”Наука и бизнес” на 30.09.2014 г. и с оглед своевременно отчитане на всички дейности и последващата верификация на извършените разходи, продължителността на сключените договори по осмата конкурсна процедура „Подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор” ще бъде 4 месеца от датата на подписването им. Допустимо ще бъде участието в научни форуми, които ще се проведат в рамките на договора. По същата причина няма да се разглеждат молби за удължаване срока на сключените договори.
Договорът се представя в четири екземпляра с оригинални подписи и печати на всеки. Срок за представяне – 18 март 2014 г. Моля срокът да бъде спазен.


СТАРТИРА „ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СЛАВА-FAMELAB“ 2014

Повече информация


Специализация в Япония

Информация за възможностите за специализация в Япония със стипендии, отпускани от Международна фондация „Мацумае”

Кандидатите самостоятелно изпращат документите си на адреса на Международна фондация „Мацумае“ до 31 август 2014 г.

Повече информация


Проект BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”

Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОМН обявява:

КОНКУРС ЗА ПОДБОР на докторанти, пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури
Срок: 31 януари 2014 г.

КОНКУРС ЗА ПОДКРЕПА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПУБЛИКАЦИИ в реферирани издания и издания с импакт фактор
Краен срок 10 февруари 2014 г.


Финансиране на изследователски проекти

Отворен е конкурс за финансиране на изследователски проекти

Крайният срок за кандидатстване е 21 февруари 2014 г.

Повече информация


Процедура за набиране

Европейската комисия обявява процедура за набиране на физически лица с цел създаване на база данни на потенциални независими експерти за подпомагане службите на Комисията в нейните задачи, свързани с Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

Повече информация


Швейцарски стипендии за академичната 2014-2015 година

Конкурс за стипендии за академичната 2014-2015 година

Повече информация


Курсове по линия на програмата на индийското правителство

Курсове по линия на програмата на индийското правителство за техническо и икономическо сътрудничество /Indian Technical and Economic Cooperation – ITEC/ за финансовата 2013-2014 г.

Повече информация


Архив

АРХИВ – конкурси, процедури за набиране на проектни предложения

GoTop