ИНФОРМАЦИЯ за стипендии в областта на „зелената химия“

ИНФОРМАЦИЯ за стипендии в областта на „зелената химия"

ЮНЕСКО, Open Joint Stock Company PhosAgro и International Union of Pure and Applied Chemistry предоставят стипендии в областта на „зелената химия“.

Спонсорите предоставят финансиране на стойност до 30 000 USD за перспективни изследвания в областта на „зелената химия", осъществявани от млади учени на възраст до 35 години.

Детайлна информация за условията на финансиране можете да намерите на:
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/chemistry/green-chemistry-for-life

Срокът за подаване на документи е 28 февруари 2015 г.

Следващият трети цикъл на финансиране ще бъде представен през септември 2015 г.

Документи за кандидатстване

GoTop