Лятна школа Австрия

Съвместна лятна школа на ГД „Съвместни изследователски центрове“ към ЕК (JRC) и Международния институт за приложни системни анализи (IIASA) на тема „Доказателства, факти и политика“ в периода 2-4 септември 2015 г. в Австрия

В срок до 12 юни 2015 г. желаещите да участват в лятната школа, посветена на разработването и прилагането на политики в областта на енергетиката, основани на научни доказателства, трябва да изпратят мотивационно писмо на адрес:

[email protected]

Кандидатите би следвало да са служители в ресорни министерства и/или научни организации, работещи в областта на енергетиката, връзката с климатичните промени и качеството на въздуха. За предпочитане е участниците да не бъдат на ръководни позиции, а да заемат длъжности на среден ръководен пост или да са младши служители.

Лятната школа ще се проведе в периода 2-4 септември в сградата на Международния институт за приложни системни анализи (IIASA) в Лаксенбург, Австрия.

GoTop