Международен конкурс в областта на науката и технологиите, Техеран, Иран

Международен конкурс в областта на науката и технологиите ще се проведе в Техеран, Иран в периода ноември 2014 г. – януари 2015 г.

В периода ноември 2014 г. – януари 2015 г. в Техеран, Иран ще се проведе Международен конкурс в областта на науката и технологиите за определяне на лауреатите на 28-те международни награди „Хорезми".

„Хорезми" е конкурс за принос в областта на науката и технологиите, кръстен на името на „бащата на алгебрата", Мохамед ибн Муса ал-Хорезми, математик, географ и астроном. Организатор на мероприятието е Иранската организация за изследвания в сферата на науката и технологиите към Министерството на науката, изследванията и технологиите на Иран.

В конкурса могат да вземат участие учени и изследователи в областта на аеронавтиката и астрономията; селско стопанство и природни ресурси; базисни науки; биотехнологии; околна среда; медицина; химическа индустрия; електротехника и компютърни технологии; инженерни науки; мениджмънт на индустрията и технологиите; материалознание и металургия; мехатроника; нанотехнологии и възобновяеми енергийни източници.

Крайният срок за кандидатстване за конкурса е 10 ноември 2014 г. Церемонията по връчване на наградите ще се състои през месец февруари 2015 г.

Повече информация в конкурса и процедурата за кандидатстване можете да намерите на адрес: www.khwarizmi.ir.

GoTop