Наноиновейшън 2016

Покана за участие на млади учени в международната научна програма в областта на нанотехнологиите „Наноиновейшън 2016“

Италианската фондация „Брако“ отправя предложение към млади учени, работещи в областта на нанотехнологиите от цял свят, вкл. от България, за участие в международния научен проект „Diventerò“ (Ще стана). Той е част от корпоративната научна програма „Наноиновейшън 2016“ на фондацията и се провежда под патронажа на италианското Министерство на външните работи и на отбраната. Промотира се от „Асоциация за индустриални изследвания“ в Италия в сътрудничество с водещи университети в страната.

Първото издание на тази програма ще се проведе в Рим в периода 20-23 септември 2016 г. под формата на научна сесия. В нея могат да участват млади учени и изследователи до 35 години, които ще имат възможност да представят свои изследвания и проекти пред квалифициран състав от представители на институции, компании, предприемачи в областта на нанотехнологиите, учени и експерти в този специфичен сектор. Научен комитет ще направи предварителен подбор на предложенията, след което ще бъдат отправени покани до авторите на най-атрактивните проекти да изложат идеите и разработките си пред по-широка професионална публика. На конференцията в Рим, която ще се проведе в Университета „Сапиенца“, ще се дискутират възможностите за приложение на проектите и новите разработки в нанотехнологията в различни области.

Срокът за кандидатстване е до 5 август 2016 г.

Организаторите поемат ангажимент за поемане на разходите по пътуването до Италия на селектирани кандидати. Участието им на конференцията също е безплатно. Повече информация предоставя уебсайтът www.nanoinnovation.eu.

GoTop