Питагор, 2016 г.

НАГРАДИ ЗА НАУКА „ПИТАГОР” ЗА 2016 г. ЗА СЪЩЕСТВЕН ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕТО НА НАУКАТА 2013-2015 г.

И тази година Министерството на образованието и науката ще връчи традиционните годишни награди „Питагор“ за съществен принос в развитието на науката, разпределени в следните категории:

 • Голяма награда за цялостен принос в развитието на науката;
 • Голяма награда за успешен ръководител на международни проекти;
 • Голяма награда за млад учен;
 • Награда за утвърден учен в областта на:
  • Здраве и медицинските науки;
  • Природни и инженерни науки;
  • Хуманитарни и социални науки;
 • Награда за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати;
 • Награда за научна книга;
 • Награда за научно – популярна книга за деца;
 • Награда за фирма с най-много инвестиции в научната дейност.

В срок до 19 април 2016 г. можете да представите Вашата номинация за носители на наградите за наука „Питагор“ в горепосочените категории.

Заповедта за конкурса с изискванията към участниците, както и показателите за оценка са публикувани на интернет страницата на министерството www.mon.bg. и се попълват от всеки кандидат в определената категория.

Към документите всеки кандидат прилага на магнитен носител кратък абстракт на научното постижение, подробно CV и снимка паспортен формат.

Документите се изпращат на адрес:
Министерство на образованието и науката
Дирекция „Наука“
Бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А,
София 1000

За допълнителна информация може да се обръщате към дирекция „Наука“, Весела Василева, главен експерт, тел. 02/9217646 и ел. поща: [email protected] и Кристина Николова, младши експерт, тел. 02/9217416 , ел. поща: [email protected].

GoTop