Питагор 2017 г.

НАГРАДИ ЗА НАУКА „ПИТАГОР” ЗА 2017 г. ЗА СЪЩЕСТВЕН ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕТО НА НАУКАТА 2014-2016 г.

На 18 май от 19 ч. в централното фоайе на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе церемонията по награждаване на носителите на наградите за съществен принос в развитието на науката „Питагор“ на МОН.

Носителите на приза бяха избрани сред 41 постъпили предложения в категориите: за млад учен, за утвърден учен в областта на природните и инженерни науки и на здраве и медицински науки, за успешен ръководител на международни проекти, за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати, за фирма с най-много инвестиции в научно-изследователската и развойна дейност, както и за значим принос на български учен, работещ в чужбина.

Тази година журито реши да не присъжда наградите за цялостен принос в развитието на науката и за утвърден учен в областта на хуманитарните и социалните науки. Журито присъди и поощрителна награда за млад учен в областта на социалните и хуманитарните науки.

ОБЯВА ЗА НАГРАДИ ЗА НАУКА „ПИТАГОР” ЗА 2017 г. ЗА СЪЩЕСТВЕН ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕТО НА НАУКАТА 2014-2016 г.

И тази година Министерството на образованието и науката ще връчи традиционните годишни награди „Питагор“ за съществен принос в развитието на науката, разпределени в следните категории:

 1. Голяма награда Питагор за цялостен принос в развитието на науката;
 2. Голяма награда за млад учен;
 3. Награда за утвърден учен в областта на:
  • природни и инженерни науки;
  • хуманитарни и социални науки;
  • здраве и медицински науки;
 4. Награда „Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти;
 5. Награда за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати;
 6. Награда за фирма, с най-много инвестиции в НИРД;
 7. Награда за значим принос на български учен, работещ в чужбина

Моля в срок до 20 април 2017 г. да предложите Вашите номинации за носители на наградите за наука „Питагор" в горепосочените категории.

Заповедта за конкурса с изискванията към участниците, както и показателите за оценка са публикувани на интернет страницата на министерството www.mon.bg. и се попълват от всеки кандидат в определената категория.

Към документите на всеки номиниран се прилага на магнитен носител кратък абстракт на научното постижение, подробно CV на кандидата и снимка паспортен формат.

Документите се изпращат на адрес:
Министерство на образованието и науката
Дирекция „Наука“
Бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А,
София 1000

За допълнителна информация може да се обръщате към дирекция „Наука“, Весела Василева, главен експерт, тел. 02/9217646, ел. поща: [email protected] и Кристина Николова, младши експерт, тел. 02/9217416 , ел. поща: [email protected]

GoTop