Покана за кандидатстване в Работна програма „Explore”

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В РАБОТНА ПРОГРАМА “EXPLORE”

Във връзка с Работната си програма „Explore” Фондация „ЕС-ЛАК“ отправя покана за кандидатстване с научни разработки, засягащи междурегионалното партньорство между ЕС и държавите от Латинска Америка и Карибите (ЛАК).

Фондацията „EC-ЛАК” е организация с нестопанска цел със седалище в Хамбург Тя разработва Програмата „Explore”, която функционира от ноември 2011 г. на базата на немското законодателство. Основната й цел е да стимулира и задълбочи сътрудничеството между Европа и Латинска Америка, да засили участието на гражданското общество в двустранните отношения, да разшири областите на двустранно сътрудничество, както и да улесни постигането на по-видими и ефективни резултати от партньорството между ЕС и ЛАК.

Направените предложения ще бъдат прегледани и оценени от Академичния съвет на Фондацията, който е независим орган, състоящ се от петима реномирани учени и от двата региона, които са експерти в отношенията между ЕС и ЛАК, както и в областта на международните отношения, политическите науки и икономиката на своите региони.

Фондацията поема финансирането на одобрените учени или научни екипи със сума до 25 210 евро за провеждането на техните изследвания.

Повече информация по Поканата можете да намерите на www.eulacfoundation.org/opencall или чрез е-мейл: [email protected].

Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2015 г. или 30 септември 2015 г.

GoTop