Покана за участие на български учени и експерти в предстоящ международен семинар „Envolving Energy Models in Emerging Economies -COP 21″, който ще се проведе в периода 12-14 декември 2016 г. в гр. Ахмедабад, Индия

Покана за участие на български учени и експерти в предстоящ международен семинар „Envolving Energy Models in Emerging Economies – COP 21", който ще се проведе в периода 12-14 декември 2016 г. в гр. Ахмедабад, Индия

Целта на международния семинар е да се предостави възможност на учени и експерти от развиващите се страни да разработят пътна карта и правна рамка за енергийните модели и свързаните с тях въпроси, касаещи промените в климата и др.

Организатори на проявата са неправителствените индийски организации "NAM S&T Centre" и "SEEM". Желаещите да участват в горепосочения международен семинар следва да изпратят (до „NAM S&T Centre" на и-мейл: [email protected]), най-късно до 04.11.2016 г., попълнена приложената Номинационна форма, заедно с 1-2 печатни страници разработка от тях (на английски език) по темата на семинара.

Кандидатите за участие в семинара ще се одобрят от организаторите, въз основа на академичния им и професионален опит, както и представената разработка.

Организаторите ще осигурят на евентуалните участници от България настаняване (вкл. закуски, обеди и вечери) за 4 нощувки (един ден преди и след семинара), като българските участници следва да осигурят за тяхна сметка самолетните билети, както и да заплатят на организаторите по 400 щатски долара на участник за организацията на проявата.

GoTop