STEPI Fellowship

Програма STEPI Fellowship на Института за политики в областта на науката и технологията (Science and Technology Policy Institute (STEPI)

Институтът за политики в областта на науката и технологията (STEPI) кани завършили студенти, учени и изследователи да кандидатстват за програмата на института STEPI Fellowship, която предоставя финансова подкрепа в размер до 5000 щ.д. за изследвания в областта на науката, технологията и иновациите.

Кандидатите трябва да предоставят следните документи на английски език:

  • Предложение за изследване (research proposal)
  • Автобиография
  • Препоръчително писмо

Срокът за кандидатстване е 27 октомври 2014 г.

Необходимите документи могат да бъдат изпратени на електронен адрес: [email protected]

Информация относно условията за кандидатстване и координати за контакт за заинтересованите кандидати може да бъде поискана на електронния адрес: [email protected] на тел: +82-2-3284-1939.

GoTop