Стипендии, DAAD, Германия

Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2016/2017 година

За предстоящата академична 2016/2017 година Германската служба за академичен обмен (DAAD) отпуска стипендии за български студенти, докторанти, млади учени за обучение или научен престой във Федерална република Германия. Актуална информация е публикувана в базата данни www.funding-guide.de.

Подробности на български език, включваща списък със стипендиите, условия, срокове и необходими документи за кандидатстване, може да бъде намерена на интернет страницата на Международна фондация "Св. св. Кирил и Методий" в София: http://www.cmfnd.org/. Всеки понеделник и четвъртък между 14.00 и 16.00 часа се предлагат индивидуални консултации в сградата на фондацията на ул. „Васил Априлов" №3, 1504 София.

Подборът на кандидатите, както и интервютата с тях, ще се извърши от Посолството на Федерална република Германия в сътрудничество с фондация "Св. св. Кирил и Методий" и с участието на независими експерти от България и Германия.

Документите за кандидатстване се подават от 1 до 15 ноември 2015 г. в Международна фондация "Св. св. Кирил и Методий".

GoTop