Стипендии, Швейцария

Стипендии на Държавния секретариат по образование, изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария

На електронната страница на Държавния секретариат по образование, изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария са обявени за стипендии за български граждани в областта на изящните изкуства, стипендии за докторанти, пост-докторанти и млади научни работници от България за учебната 2016/2017 година.

Срок за кандидатстване – 15.11.2015 г.

Повече информация относно изискванията и начина на кандидатстване можете да намерите на:
http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02593/02624/index.html?lang=en.

GoTop