Стипендии в Хановер

Покана за кандидатстване за стипендии в Хановерския институт за философски изследвания

Хановерският институт за философски изследвания (Forschungsinstitut für Philosophie Hannover) отпуска две изследователски стипендии за периода 1 октомври 2017 – 31 юли 2018 г.

Институтът подкрепя научноизследователски проекти в областта на философията, хуманитарните и социалните науки и предоставя тази възможност с цел осъществяване на научноизследователски проекти в креативна, интердисциплинарна и международна среда.

Изисквания за допустимост:
Кандидатът да е докторант или пост-докторант.

Хановерският институт предлага:

  • грант в размер на 1 500 евро месечно за 10 месеца;
  • работно място/офис в изследователския институт;
  • асистент, който да осигурява литература и подпомага работата;
  • научни консултации и подкрепа във връзка научноизследователския проект.

За повече информация за стипендията можете да се свържете с г-жа Анна Хаук
(тел.: +49 (0) 511 1 64 09 10, имейл: [email protected]).

Документите за кандидатстване (вкл. CV, списък с публикации, препоръка (може да бъде изпратена чрез имейл отделно), описание (до 12 000 символа + до 1 страница с литература) и резюме (до 1000 символа) на изследователския проект на немски или английски език) се изпращат на мениджъра на Хановерския институт за философски изследвания по електронната поща (в PDF файл) най-късно до 15 март 2017, 12:00 Централноевропейско време.

Anna Maria Hauk M.A.
имейл: [email protected]

Forschungsinstitut fur Philosophie Hannover
Gerberstrasse 26
30169 Hannover Germany

GoTop