Стипендии за млади учени

Стипендии за млади учени, предоставени от 8 австралийски университета, обединени в „Групата на 8-те“

„Групата на осемте“ е коалиция на осем водещи австралийски университета.
Тя предоставя осем стипендии за млади научни работници от Европа, които да работят в някой от университетите, влизащи в групата.

За стипендиите, всяка от които за период до шест месеца и на стойност до 20 000 австралийски долара (1 AUD=1,365 лв), могат да кандидатстват млади учени от Латвия, Естония, Литва, Полша, Унгария, Чехия, Словакия, Румъния, Русия и Хърватия.

Осъзнавайки значението и важността на международното сътрудничество за младите учени, стипендиантската програма предвижда продължаване на сътрудничеството с австралийския партньор след завръщането в родните научни институти.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. Да са защитили PhD преди не повече от 5 години
  2. Да нямат навършени 40 г. към датата на кандидатстването
  3. Да са граждани някоя от цитираните по-горе страни
  4. Да живеят в една от цитираните по-горе страни (не е задължително да е същата, чиито граждани са)
  5. Да са работили поне 6 месеца (минимум на половин работен ден) преди кандидатстването в университет или научна организация на една от цитираните по-горе страни
  6. Да говорят английски на ниво, позволяващо адекватна комуникация с учените от приемащия университет
  7. Да имат право да получат австралийска академична виза за визита или еквивалентна австралийска виза.

Срокът за кандидатстване е 10 октомври 2014 г..

Резултатите ще бъдат оповестени в началото на декември 2014 г. като стипендиите могат да започнат най-рано февруари 2014 г.

Повече информация и документите за кандидатстване ще намерите на: https://go8.edu.au/programs-and-fellowships/go8-european-fellowships

GoTop