Стипендии за научна работа, 15 април 2014 г.

Федерация Валония-Брюксел отпуска стипендии за научна работа

Федерация Валония-Брюксел отпуска стипендии за научна работа, съфинансирани от Европейската комисия. Специализациите ще се провеждат на територията на Федерация Валония-Брюксел. Стипендиите ще се присъждат на високо квалифицирани учени, работещи в която и да е област на науката, които имат партньорство с изследователски център, предприятие или университет във Валония-Брюксел. Предложени са два вида стипендии: Beware Fellowships Industry, при която се кандидатства съвместно с МСП или изследователски център във Валония и Beware Fellowships Academia, при която кандидатстването трябва да бъде съвместно с валонска компания и един от петте френско-говорящи белгийски университета. Кандидатства се онлайн на официалната страница на проекта.

Крайната дата за кандидатстване за Beware Fellowships Industry е 31 март 2014 г., а за Beware Fellowships Academia – 15 април 2014 г.

Престоят на учените може да варира между 18 и 36 месеца. Стипендията включва годишна заплата в размер на приблизително 90 000 евро, осигуряване, 450 евро на месец за транспортни разноски и 18 000 евро на година за допълнителни разходи. Могат да кандидатстват учени, имащи докторска степен и с по-малко от 10 години научен опит, считано от получаване на дипломата, даваща достъп до докторантура и които не са пребивавали за повече от година в Белгия за последните 36 месеца.

Повече информация можете да намерите на адрес:

http://recherche-technologie.wallonie.be/go/beware

GoTop