Актуални договори по конкурсите на Фонд „Научни изследвания“

Актуални договори по конкурсите на Фонд „Научни изследвания“

Публикувани са актуалните договори по конкурсите на Фонд "Научни изследвания".

Ръководителите на класираните проекти следва да попълнят договорите, съгласно приложените указания.

Краен срок за представяне на договорите в МОН е 10 септември 2007 г.

NB! Всеки конкурс оперира с различен типов договор. Невярно представени договори, които се отнасят към друг вид конкурс ще се считат за техническа неизправност и ще бъдат връщани на ръководителите на проектите за доработване.

В случай, че неизправен договор постъпи в МОН в последния ден от обявения краен срок, същият няма да бъде сключен.

За допълнителна информация и въпроси на телефони: 9217 647; 9217 636; 9217 649; 9217 545

GoTop