Архив „Новини и събития“

МОН ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СЕСИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА COST

28.09.2017 г.

Повече информацияМОН ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СЕСИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА COST Повече информация


Програма на Министерството на науката и технологиите на Китай за талантливи млади учени

Повече информация

Заявленията за участие в програмата се приемат целогодишно, като тяхното оценяване се осъществява на тримесечна база – съответно през януари, април, юли и октомври.

МОН и партньори от 11 Дунавски страни организира втори работен семинар по проекта „ResInfra@DR – Улесняване на макрорегионалния обхват и връзката със социално-икономическите участници в научноизследователската инфраструктура в Дунавския регион“

Повече информация


Световен научен форум на ЮНЕСКО – Йордания, 7-11 ноември 2017 г.

Повече информация

Покана за номиниране на представители от научната общност за членове в Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“

Предложенията могат да се подават в деловодството на Министерството на образованието и науката на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, партер – „Запад“, стая № 1, всеки работен ден от 09:00 до 18:30 часа с краен срок 28.07.2017 г.


ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Повече информация


ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Повече информация


Информация относно създаване на мрежа от европейски центрове за научни изследвания и иновации в Бразилия (CEBRABIC), Китай (ERICENA) и САЩ (NearUS)

Повече информация


Информация за провеждане на Московски международен салон на образованието – 12-15 април 2017 г., гр. Москва, Руска федерация

Повече информация


Нови правила за заплащането на изследователите, работещи по проекти по „Хоризонт 2020“

Повече информация


СЕДМА НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“

Повече информация


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “МЛАДИ ТАЛАНТИ” 2017 г.

Повече информация

Крайният срок за подаване на проекти е до 10 април 2017 г.


Eжегодни награди „Принцесата на Астуриас“

Повече информация

Срокът за представяне на кандидатурите е 30 март 2017 г.


Открита процедура за кандидатстване за включване на нови проекти в Landmarks (изградени, функциониращи инфраструктури) и/или Projects (за предстоящо изграждане) на Европейската пътна карта за научна инфраструктура – 2018 г.

Повече информация

Срок – 01.07.2017 г.


ОБРАЗЦИ КЪМ ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА

Ръководителите на проекти, по които предстои да бъдат изплатени сумите за съфинансиране на последен етап, трябва да предоставят необходимите документи в Министерство на образованието и науката до 23 ноември 2016 г.

Адресът за изпращане е: Министерство на образованието и науката, Дирекция „Наука“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А, София 1000.


Награда Густав Маньел за научни изследвания, приложими в строителството

Повече информация


Национално изложение за изобретения, трансфер и иновации – ИТИ’16

Повече информация


Покана за Първата конференция „Сътрудничество за иновации“ между Китай и държави от Източна Европа – 7-11 ноември 2016 г., гр. Нанджинг, Китай

Китайското Министерство на науката и технологиите отправя покана до български институти, университети и други заинтересовани организации за участие в Първата конференция „Сътрудничество за иновации“ между Китай и държави от Източна Европа.

Конференцията ще се проведе в гр. Нанджинг от 7 до 11 ноември 2016 г. Спонсор на форума е Министерството на науката и технологиите на Китай, организатор е Департаментът за наука и технологии Янгсу, а съорганизатор – Центърът за международен технологичен трансфер Янгсу.


Покана за участие на млади учени в международната научна програма в областта на нанотехнологиите „Наноиновейшън 2016“

Повече информация

Срокът за кандидатстване е до 5 август 2016 г.


Конкурс „Scientific prize for outstanding scientists/groups of scientists“ на Национална научна фондация „Шота Руставели“ към Министерството на образованието и науката на Грузия

Повече информация

Срокът за кандидатстване е 5 август 2016 г.


Международният център за възобновяема енергия Биогаз (CIBiogas) ще проведе опреснителен курс по биогаз енергия

Курсът е с хорариум от 110 часа и продължителност 3 месеца. Курсът е достъпен на английски, португалски и испански език.

Ще бъдат открити по 30 места в група и в края ще бъде издаден Сертификат за завършен курс, с печата на CIBiogas и на Бразилската асоциация за дистанционно обучение (ABED).

Курсът ще се осъществи изцяло дистанционно, чрез виртуалната учебна среда Moodle, с персонализирани уроци.

Повече информация


Национална политика на отворен достъп до научна информация и научни данни


Национален семинар – рали „Възможности за съвместни проекти между научни и бизнес среди и местни власти в контекста на регионалното приложение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)“

Презентации


Платформа „Иновационна борса“ на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП

www.inovacii.eu

Повече информация


Магистърска програма по управление в областта на науката, технологиите и иновациите

Повече информация

Срокът за кандидатстване е 1 май 2016 г. за курсовете, които ще започнат в началото на октомври 2016.

По-подробна информация за програмата и как се кандидатства за нея можете да намерите на https://www.hse.ru/en/ma/sti.


Награди за наука „Питагор” за 2016 г. за съществен принос за развитието на науката 2013 – 2015 г.

Повече информация


Информация относно провеждането на XX Менделеев конгрес по обща и приложна химия

От 26 до 30 септември 2016 г. ще се проведе XX Менделеев конгрес по обща и приложна химия в Екатеринбург, който се организира от Руската академия на науките.

Повече информация


Покана за семинар на високо ниво по военните доктрини

Повече информация


Информация относно обявяването на конкурс за фундаментални научни изследвания – 2015 г.

Повече >>


ПОКАНА ЗА СЕМИНАР НА ТЕМА „ДЪРЖАВНАТА ПОМОЩ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (ЕСИФ)“

Повече информация


Нова стипендиантска програма на Германия за научни мениджъри – ERA Fellowships

Повече информация


Конференция „Основни бизнес направления, иновативни аспекти в развитието на университетските градове“, 15 декември 2015 г., гр. Оксфорд, Велокобритания

Summit of Leadres, Oxford


Национален семинар-рали на тема: „Възможности за съвместни проекти между научни и бизнес среди и местни власти в контекста на регионалното приложение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)“

Повече информация


Обмен на бизнес контакти между Беларус и България

Повече информация


Покана до представителите на научните организации и представителите на малки и средни предприятия за участие в семинар-рали с основна тема „Възможности за съвместни проекти между научни и бизнес среди и местни власти в контекста на регионалното приложение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)“

Повече информация


Покана за Международна конференция и изложение, посветени на технологиите за газификация на биомаса, Исламабад, Пакистан, 21-22 септември 2015 г.

Повече информация


Създаване на чилийско-български център за изследвания


XXI ИЗДАНИЕ НА ТРИЕНАЛЕТО НА ДЕКОРАТИВНИТЕ ИЗКУСТВА И МОДЕРНА АРХИТЕКТУРА „ДИЗАЙНЪТ И НЕЩАТА“ ПРЕЗ 2016 Г. В МИЛАНО, ИТАЛИЯ

Повече информация


Симпозиум на тема: Европа – Япония, Електрически технологии за авиация на бъдещето

Повече информация


23rd WiN Global Annual Conference: Women in Nuclear Meet Atoms for Peace, 24-28 август 2015 г., Виена


23rd WiN Global Annual Conference: Women in Nuclear Meet Atoms for Peace, 24-28 август 2015 г., Виена

На 24-28 август 2015 г. във Виена, Австрия ще се състои конференция „23rd WiN Global Annual Conference: Women in Nuclear Meet Atoms for Peace“, 24-28 август 2015 г., Виена.

Регистрацията за участие в конференцията и за представяне на научни доклади ще става на електронната страница на Международната агенция за атомна енергия.


Информация за провеждането на 4-Бизнес форум на страните от Дунавския регион, в периода 06-07 ноември 2014 г., Виена

Форумът се организира от Федералната икономическа камара в партньорство с Австрийското председателство на ЦЕИ и Enterprise Europe Network. Основни теми са хранително-вкусовата промишленост, дуалната система на прсфгсионално обучение и усвояване на стредствата от ЕС.

Не се предвижда такса за участие, но предвид ограничените места, е препоръчително регистрацията за участие да бъде извършена във възможно най-кратък срок.

На интернет-страницата на събитието – www.drbf.converve.com – могат да бъдат намерени подробна програма, формуляр за регистрация, списък на регистрираните компании до момента, както и възможности за настаняване.


Награди, отпускани за приснос в развитието и пропагандирането на хинди по света

Централният институт по хинди в гр.Агра към Министерството за развитите на човешките ресурси на Република Индия отправя молба за номиниране на кандидати за награда за принос в различни аспекти на развитието и пропагандирането на хинди по света.


Покана до неправителствени организации на учените в Република България

Изпратете Вашето предложение в Министерството на образованието и науката и по електронната поща на адрес: [email protected] в срок до 15.09.2014 г.


Форум KnowledgeExpо 2014 г., 20-22 ноември 2014 г. в Делхи, Индия

Повече информация


Информационна система позволява на научните институции в България да осъществят контакт с 250 български учени в чужбина

В рамките на сътрудничеството на Министерството на образованието и науката с издателство „Elsevier”, през 2013 г. беше изградена информационна система, съдържаща списък с 250 български учени, работещи в организации извън България. Посочените учени могат да бъдат канени в качеството на експерти за оценяване на проекти, както и да участват в панели и да бъдат канени за консултации.

Списъкът, както и информация за учените можете да намерите на адрес:
www.experts.scival.com/mes .


ЯПОНСКОТО ОБЩЕСТВО ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА НАУКАТА (JSPS) С НОВА ПРОГРАМА ЗА ОБМЕН

Повече информация


БЪЛГАРИЯ И ФРАНЦИЯ ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ПО ПРОГРАМАТА ЗА БЪЛГАРО-ФРЕНСКО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЮБЕР КЮРИЕН (РНС) „РИЛА“

На 2 юни 2014 г. по съвместна уговорка във Франция и в България едновременно ще бъде обявен конкурс по програмата за българо-френско научно сътрудничество Юбер Кюриен (РНС) „Рила“. Целта на програмата е да се развие научния и технологичен обмен чрез сътрудничество между изследователските лаборатории на двете страни.

По програмата могат да кандидатстват изследователски лаборатории към висши училища, изследователски организации и фирми. Допуска се участие във всички научни области.


НАГРАДИ ЗА НАУКА „ПИТАГОР” ЗА СЪЩЕСТВЕН ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕТО НА НАУКАТА В ПЕРИОДА 2011 – 2013 г.

Повече информация


МОН КАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ

Концепциите следва да се представят в срок до 30.05.2014 г.

Повече информация


Възможности за участие на български научно–изследователски звена в съвместни проекти с Международната агенция за атомна енергия за периода 2014-2015 г.

Повече информация


37. Международна конференция по високоенергична физика (ICHEP 2014), 2-9 юли 2014 г. в гр. Валенсия, Испания

Повече информация


Японското общество (JSPS) набира чуждестранни учени по програма за насърчаване на науката

Крайната дата за подаване на заявлението от японската институция е 9 май 2014 г.

Повече информация


Международен семинар на тема: „Перспективи в областта на науката и технологиите за устойчиво развитие в NAM и други развиващи се страни”, който ще се проведе в гр. Манесар, Индия в периода 27-30 май 2014 г.

Крайната дата за заявяване на участие е 25 април 2014 г.

Повече информация


НОВИ АБОНАМЕНТНИ ДОГОВОРИ ЗА ДОСТЪП ДО РЕФЕРАТИВНИТЕ И ПЪЛНОТЕКСТОВИ БАЗИ ДАННИ с научни публикации на издателствата Томсън Ройтерс и Елзевир

Повече информация


„Science for Peace and Security“ с нова работна програма за 2014 г.

Повече информация


Международен симпозиум за безопасността и качеството на храните ще се проведе във Виена през ноември

Попълнените формуляри се изпращат МОН на следната електронна поща: [email protected] преди 12 май 2014 г.

Повече информация


ОТВОРЕН Е КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

Крайният срок за кандидатстване е 21 февруари 2014 г.

Повече информация


ПРОЕКТИТЕ НА РАБОТНИ ПРОГРАМИ 2014-2015 Г. ЗА РАМКОВАТА ПРОГРАМА ЗА НАУКА И ИНОВАЦИИ „ХОРИЗОНТ 2020“ ВЕЧЕ СА ДОСТЪПНИ ОНЛАЙН

Повече информация


Информация за работа по съвместни проекти между Япония и Европейския съюз

В отговор на подписано споразумение между Япония и Европейския съюз, Японската агенция за наука и технологии (YSTA), предоставя информация за работа по съвместни проекти. Представители на агенцията уточняват, че при наличие на европейски учени, готови да участват в съвместни проекти, YSTA ще отпусне финансиране за чуждестранното участие (екипни и индивидуални изследвания).

Допълнителна информация за проектите може да бъде изтеглена от следните интернет-страници:
http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/en/index.html – (Core Research for Evolutionary Science and Technology)
http://www.jst.go.jp/kisoken/presto/en/index.html – (Precursory Research for Embryonic Science and Technology)


Проект „За човешкия мозък“ (Human Brain Project – HBP)

Повече информация


„Big Data“ – покана за изразяване на интерес

Заявките за участие трябва да бъдат изпратени на електронна поща: [email protected] преди 15 ноември 2013 г.

Повече информация


Швейцарски стипендии за академичната 2014-2015 година

Повече информация


Семинар „Оценка на научните изследвания“, 24 октомври 2013 г.

Повече информация


Обучителна сесия „Търсене на научна информация в платформата Reaxys и в нейните бази данни“

Повече информация


Информационен ден по приоритет КОСМОС на HORIZON2020, 16 октомври 2013 г.

Повече информация


ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ПРОГРАМА COST, 24-25 октомври 2013 г.

Повече информация


Покана за участие в широко-спектърен международен проект в сферата на научния анализ

Повече информация


Информация за наградата Umicore Scientific Award 2014

Повече информация


Информация за откриване на нов дистанционен център на Европейската организация за ядрени изследвания (CERN)

Повече информация


Процедура за подкрепа на научни форуми с международно участие, провеждани в България

Срок за подаване на предложенията – до 30.09.2013 г.

Повече информация


СЪОБЩЕНИЕ за възможности за сътрудничество в областта на науката с Япония

Японското общество за насърчаване на науката (JSPS) предлага възможности за насърчаване на сътрудничеството между български и японски учени по програмите “Open partnership joint projects” на JSPS.
Схемата за сътрудничеството стартира през 2013 г. и обхваща всички научни области.

Подробна информация може да намерите на сайта: http://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/data/poster_e.pdf


Седма сесия на смесения българо-индийски комитет за НТС, 7 демекври 2012 г.

Повече информация


4 МЛН. ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНКА ЗА БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ

Повече информация


КОНКУРС „СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ИНОВАЦИОННИ ИДЕИ И РЕШЕНИЯ“

Краен срок: 31.10.2011 г.

Повече информация


ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАСТИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУЦИИ И УНИВЕРСИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ ПО ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

Повече информация


ЕВРОПЕЙСКА КОНСУЛТАЦИЯ по Зелената книга за изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране на науката и иновациите

Повече информация


„Изследване на образованието по предприемачество” (Entrepreneurship Education Research Project) – University of Wisconsin – Milwaukee

Повече информация


Индия – “Bangaluru Space Expo 2010”

Между 25 и 28 август 2010 г. ще се проведе международно изложение и конференция за космически технологии, оборудване и продукти в Международния изложбен център в Бангалор, Индия – “Bangaluru Space Expo 2010”. Събитието се организира за втора поредна година от Конфедерацията на индийската индустрия, съвместно с Antrix Corporation и индийската организация за космически изследвания.
Повече подробности можете да намерите на следния адрес: http://bsxindia.com/


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА обявява НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАДИ ТАЛАНТИ” 2010 г.

Повече информация


МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОРГАНИЗИРА ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ за достъп до базите данни с научни публикации в ProQuest, ScienceDirect, Scopus

Повече информация

В изпълнение на Заповед РД 09-1690 от 02.10.2009 г. на министъра на образованието, младежта и науката ще бъде извършена инвентаризация на закупеното научно оборудване, софтуер, лицензни и абонаменти със средства по договори на Фонд „Научни изследвания“, сключени в периода 2006-2007 г.

Реч на Флориан Фихтл – постоянен представител на Световната банка в България относно резултатите от доклада на Световната банка за състоянието на научните изследвания в България, на проведения работен семинар на 10 септември 2009 г. на тема „Повишаване ефективността на научните изследвания в Българската академия на науките“

Florian Fichtl’s speech – „Bulgarian Academy of Sciences: Increasing Scientific Research Effectiveness“


23-та международна годишна награда за научни изследвания

Министерство на науката и технологиите на Ислямска република Иран организира връчването на 23та международна годишна награда за научни изследвания, което ще стане на международна среща в гр. Техеран през м. февруари 2010 г.

Информация за събитието и организацията са дадени на интернет страницата http://en.kharizmi.irost.org, а материалите се представят на адрес [email protected]


Aвстрийски стипендии за млади учени

Срокът за подаване на документите е 1 септември 2009 г.

Повече информация


Централно-европейската инициатива (ЦЕИ) стартира Програма “CERES” за изследователски стипендии

Повече информация


Стартира FameLab – Лаборатория за слава

Повече информация


МОН открива национална дискусия “България и изграждането на Европейското изследователско пространство”

Повече информация


Публикувани са актуалните договори по конкурсите на Фонд „Научни изследвания“

Повече информация


Информационна среща „Хуманитаристиката на дневен ред”. 17 май 2007 г.

Повече информация


Информационен ден по специфичната подпрограма ХОРА на Седма Рамкова програма на ЕС

Повече информация


Конкурси на Фонд „Научни изследвания” към МОН за подготовка на предложения за финансиране на научноизследователски проекти – 2007 г.

Повече информация


“Красива наука” нов проект на МОН и Британски съвет

Повече информация

GoTop