Два нови конкурса на JRC

Два нови конкурса за отворен достъп до инфраструктурата за обучение и изграждане на капацитет на Съвместния изследователски център на Европейската комисия (JRC)

(публикувано 20.06.2023 г.)

След успешно обновяване и разширение на своите лаборатории в областта на съхранението на енергия, съоръженията за изпитване на горивни клетки и електролизери (FCTEST) и изпитване на съхранението на енергия в батерии за безопасен електрически транспорт, в гр. Петен, Нидерландия, Съвместният изследователски център на Европейската комисия (JRC) обяви две нови покани за отворен достъп до своята изследователска инфраструктура, за обучение и изграждане на капацитет.

Обявите са публикувани в портала EU Science Hub, както следва:

Съоръжение за тестване на съхранение на енергия в батерията (BESTEST)
Battery Energy Storage Testing (BESTEST) facility
Конкурс: 2023-2-RD-EnergyStorage-BESTEST
Краен срок: 30 юни 2023 г., 23:59 ч. (CEST)

Съоръжения за изпитване на горивни клетки и електролизери (FCTEST)
Fuel Cells And Electrolyser Testing Facilities (FCTEST)
Конкурс: 2023-2-RD-FCTEST
Краен срок: 31 юли 2023 г., 23:59 ч. (CEST)

Общ преглед на отворения достъп до изследователската инфраструктура на JRC е наличен в брошурата за изследователски инфраструктури на JRC – JRC Research Infrastructures Brochure.

GoTop