Европейска консултация по Зелената книга

ЕВРОПЕЙСКА КОНСУЛТАЦИЯ по Зелената книга

ЕВРОПЕЙСКА КОНСУЛТАЦИЯ по Зелената книга за изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране на науката и иновациите

На 9 февруари 2011 г. Европейската комисия публикува Зелена книга – от предизвикателствата към възможностите — изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране от ЕС на научните изследвания и иновациите.

С нея се поставя началото на публична дискусия по основните въпроси, които трябва да се вземат предвид в бъдещите програми на ЕС за финансиране на научните изследвания и иновациите.

Консултацията е отворена до 20 май 2011 г. на адрес: http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm

Приканваме всички заинтересовани страни (университети, научни институции, МСП, НПО и др.) да вземат активно участие в консултацията.

GoTop