Инфо ден, COST, 27.09.2017

МОН ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СЕСИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА COST

На 27 септември 2017 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе информационна сесия на COST, организирана съвместно с Министерството на образованието и науката. Събитието, в което участваха около 100 български учени, бе открито от проф. Иван Димов, заместник-министър на образованието и науката.

Проф. Иван Димов наблегна на важността на личните и институционалните мрежи, ключови както за кариерното развитие на учените, така и за успешното участване в международни проекти. Това е особено важно за страните от Централна и Източна Европа. От 1971 г. COST изгражда мостове между различните и разнообразни научни общности в Европа, както и „намалява” разстоянието между науката, полиси мейкърите и обществото. Професор Димов продължи с нуждата от все повече мулти- и интердисциплинарни паневропейски научноизследователски мрежи, които улесняват създаването на връзки, които да разрешават предизвикателствата на бъдещето. Фокус на поздравителния адрес бе и ролята на България по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, по време на което дискусиите за 9 Рамкова програма ще бъдат особено интензивни. Други приоритети на Българското председателство са оптимизацията на използването на знанието – трансфер, използване и достъп, както и придобиването на нови умения от младите учени, необходими за висококачествени научни изследвания.

В откриването участва също директорът на COST д-р Ronald de Bruin, който подчерта важността от съвместните инициативи на учени от различни страни. Директорът обърна внимание на факта, че само около 5% от средствата на COST се усвоят от страните от Източна Европа и изрази желание за повишаване на активността на българските учени в проектите на COST.
Д-р Mickael Pero и Katalin Alfoldi от COST представиха ползите от изпълнение на проекти на COST, както и правилата и процедурите за участие в съществуващи акции и стартиране на нови такива, а участието на български учени в COST и националните правила и процедури бяха представени от г-жа Златина Карова, директор на дирекция „Наука“. Според данните, с които разполага Министерството, България участва в 56% от всички активни акции на COST, като през последните години се наблюдава стабилен и устойчив растеж.

Проф. Албена Вуцова представи COST от две гледни точки – като бивш национален координатор и като настоящ участник в редица акции. Професорът пожела повишаване на активността на България, както и представи редица препоръки относно националното съфинансиране на акции на COST, предоставяно от Фонд „Научни изследвания“.

Г-жа Йоана Станчева презентира личните си мотиви и опит от участието си в акция IS1405, благодарение на която е допринесла за развитието на акушерството в България, както и добрите практики и многобройните успехи на проекта.

Новината може да видите също на сайта на програма COST: http://www.cost.eu/media/newsroom/bulgaria-info-day.

GoTop