Информационен ден по 7 РП на ЕС

Информационен ден по 7 РП на ЕС

Информационен ден по специфичната подпрограма ХОРА на Седма Рамкова програма (7 РП) на ЕС

На 12.04.2007 г. (четвъртък) от 9.30 ч. в Големия салон на БАН, ул. "15 ноември " № 1 (1040 София), ще се проведе информационен ден по специфичната подпрограма ХОРА на Седма рамкова програма (7 РП) на Европейския Съюз за научни изследвания и технологично развитие.

В него ще се обърне специално внимание на въпросите, свързани с мобилността на учените, ще се представят подробно дейностите «Мария Кюри» и отворените конкурси по тях.

Една от презентациите ще изнесе представител на Европейската Комисия.

За регистрация: http://reg.nsfb.net/

GoTop